Της ζωής γαλαθηνός

Ανεμοδαρμένος άθλιπτος
πολυταξιδευμένος.
Αζήλευτος δει άστεγος
με ράβδο μαγεμένος.

Σε διάδρομο με χρώματα
το τελευταίο ταξίδι
αισθήματα κι αρώματα
με μια καρδιά στολίδι.

Δίχως επιχειρήματα
μόνος με φαντασία
σε μπερδεμένα βήματα
μ' αδούλευτη ουσία.

Και της ζωής γαλαθηνός
με χώμα λερωμένος
ατάραχος αληθινός
στα βάθη της χαμένος.